Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

    

     3/8  Παλαιοξάρι

     9/8  Ποτιδάνεια

    10/8 Στύλια-Περιθιώτισσα

    11/8 Τείχιο-Παλαιοξάρι

    12/8 Ποτιδάνεια

    22/8 Παλαιοξάρι

    23/8 Ποτιδάνεια

      


Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016


                       ΙΟΥΛΙΟΣ                                                                                                                                                                                     

     4 / 7    Παλαιοξάρι - Τείχιο

     7 / 7    Ποτιδάνεια

   12 / 7    Παλαιοξάρι - Τείχιο

   14 / 7    Ποτιδάνεια

   15 / 7    Παλαιοξάρι

   18 / 7    Ποτιδάνεια

   19 / 7    Παλαιοξάρι

   28 / 7    Ποτιδάνεια         

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

                Πρόγραμμα Ιουνίου                                             

                                                                          

     2/6      Ποτιδάνεια

     3/6      Τείχιο - Παλαιοξάρι

     7/6      Ποτιδάνεια

     9/6      Τείχιο (ανεβλήθη)

     13/6    Ποτιδάνεια

     21/6    Παλαιοξάρι - Τείχιο

     24/6    Παλαιοξάρι

     28/6    Ποτιδάνεια

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016


   πρόγραμμα Μαίου                6/5    Ποτιδάνεια

              10/5  Τείχιο - Παλαιοξάρι

              13/5   Ποτιδάνεια

              16/5   Παλαιοξάρι

              20/5   Περιθιώτισσα - Στύλια

              26/5   Ποτιδάνεια

              27/5   Τείχιο - Παλαιοξάρι